Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Užitočné linky

Európska komisia

Stratégia Európa 2020

Rada EÚ

Európska rada


Európsky parlament

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

 
Úrad vlády SR
 
Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky
 
Národný strategický referenčný rámec SR 2007 - 2013

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020