Kontakt

Úrad vlády Slovenskej republiky
Nám. slobody 1
813 70 Bratislava
 
Odbor prierezových priorít
+421 2 20925914
europa2020@vlada.gov.sk
  
Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít
ladislav.simko@vlada.gov.sk
+421 2 20925 997
 
Beatrix Kormančíková, Lisabonská stratégia / stratégia Európa 2020
beatrix.kormancikova@vlada.gov.sk
+421 2 20925 954