Inštitucionálne zabezpečenie


V období rokov 2005 – 2010 sa inštitucionálne zabezpečenie implementácie stratégie v SR riadilo uznesením vlády SR č. 152/2005. V jeho zmysle boli v SR dvaja národní koordinátori stratégie (podpredseda vlády pre EÚ záležitosti, ľudské práva a menšiny a minister financií), rezorty menovali svojich rezortných koordinátorov, fungovala pracovná skupina za účasti rezortov a v rozšírenej podobe aj za účasti partnerov (hlavne KOZ, RÚZ, AZZZ,  Slovenská rektorská konferencia, Rada VŠ, SAV, všetky VÚC, ZMOS).  
 
Od novembra 2011 sú v zmysle uznesenia vlády SR č. 806/2010 zo dňa 17. novembra 2010 národnými koordinátormi predsedníčka vlády SR a prvý podpredseda vlády a minister financií SR. 
23