Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Dokumenty na úrovni EÚ
 

Závery zasadnutí Európskej rady

summity EÚ od roku 1993
summity EÚ k Lisabonskej stratégii 2000 - 2009
 

Stratégia Európa 2020

Stratégia Európa 2020

Integrované usmernenia stratégie Európa 2020 – časť I.  hlavné smery hospodárskych politík

Integrované usmernenia stratégie Európa 2020 – časť II. usmernenia pre oblasť zamestnanosti

Časť I integrovaných hlavných smerov hospodárskych politík stratégie Európa 2020 – zmena júl 2015

Európska stratégia zamestnanosti

Trvalo udržateľný rozvoj v EÚ
 

Európska komisia  -  Európa 2020

Výbor regiónov EÚ - Monitorovacia platforma Európa 2020

 

Lisabonská stratégia

Európska komisia   - stránka k LS
Integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť 2008 – 2010
Integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť 2005 – 2008 
 

Dokumenty na úrovni SR

 

EN  verzie – anglický jazyk (väčšina dokumentov je na webovom sídle EK):

National Reform Programme of the Slovak Republic 2010
         
Modernization Program Slovensko 21    
 

SJ verzie – slovenský jazyk (dokumenty sú na webovom sídle Rokovania vlády SR)